Welkom in de webwinkel

Beste bezoeker,

Fijn dat je onze webwinkel bezoekt! Hier vind je onze lesmaterialen, readers met werkvormen en lespakketten. In verkiezingstijd vind je hier ook de diverse verkiezingsproducten.

Per bestelling brengen wij € 3,50 aan verzend- en administratiekosten in rekening.
Als je je product(en) voor 12.00 uur besteld hebt, is er een geschatte levertijd van 2 werkdagen.
Bestellingen na 12.00 uur hebben een levertijd van 3 werkdagen.

Vragen over artikelen in de webshop? Neem contact op met bestel@prodemos.nl

Klik op een hoofdgroep voor de onderliggende artikelen.

Het Haagse Binnenhof. Acht eeuwen centrum van de macht
Dit rijkelijk geïllustreerde boek gaat over al die plaatsen en gebouwen die in een periode van achthonderd jaar het Binnenhof hebben gemaakt tot wat het nog steeds is: het centrum van de macht in Nederland.
ISBN 9789064734755

stuk(s) à
€ 24,95
=
Het Binnenhof. De gebouwen van de macht
Het Binnenhof is een plein in het centrum van Den Haag, met in het midden de Ridderzaal, omringd door parlements- en regeringsgebouwen. Het zijn de gebouwen van de macht. Het Binnenhof dateert uit de dertiende eeuw, toen de graven van Holland zich hier vestigden. Vandaag de dag wordt Nederland van hieruit geregeerd. In dit boekje leest u de geschiedenis van het Binnenhof in kort bestek. Vervolgens passeren 25 locaties de revue: van de Tweede Kamer tot het Torentje, van de Ridderzaal tot Paleis Noordeinde en van de Eerste Kamer tot de Raad van State.
ProDemos
ISBN 9789064735127
64 pagina's

stuk(s) à
€ 2,50
=
De Gemeente
Hoe is de gemeente georganiseerd? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Welke taken heeft de gemeente? Waar haalt de gemeente haar geld vandaan? Hoe kunnen mensen invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente? Over deze vragen gaat dit boekje.

Herziene druk maart 2019.
ISBN 9789064735264

stuk(s) à
€ 6,90
=
Democratie - Jan de Kievid
Verkeert de democratie in diepe crisis en komt dat vooral door globalisering, sociale media en populistische partijen? Krijgen mensen met het meeste geld, de grootste mond of de beste opleiding het steeds meer voor het zeggen? Worden onze vrijheden uitgehold? Of hoort het gepraat over crisis bij de gewone tegenstrijdigheden van democratie? Deze en andere vragen komen aan bod in dit historisch, thematisch en geografisch breed opgezette boek.

Het gaat niet alleen over westerse landen, maar ook over democratie of het ontbreken daarvan in andere delen van de wereld. Er is veel aandacht voor de historische context en de sociale verhoudingen waarbinnen democratische instituties al dan niet gedijen. Andere rode draden zijn de verschillende visies op wat democratie is - of zou moeten zijn - en de dilemma’s die inherent zijn aan democratie.

Dit boeiende boek over een uiterst actueel onderwerp is de geheel herziene en geactualiseerde versie van de vorige druk uit 2012.

Jan de Kievid was docent aan de lerarenopleiding maatschappijleer van de Hogeschool van Amsterdam.

2019
ISBN:9789064735295
368 pagina's
Derde herziene druk

stuk(s) à
€ 26,95
=
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden

stuk(s) à
€ 4,95
=
Politiek in Nederland. Basisinformatie over democratie en bestuur
Dit boekje geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste kenmerken van het Nederlandse politieke systeem.
Volledig herziene versie, editie 2020.
ISBN: 9789064735318

stuk(s) à
€ 6,95
=
Handboek vakdidactiek maatschappijleer (2021)
Een vak met de samenleving als onderwerp kan niet anders dan met die samenleving mee veranderen. In 2010 verscheen de vorige editie van het Handboek vakdidactiek maatschappijleer. Sindsdien kwam maatschappijkunde op het rooster, kreeg maatschappijwetenschappen een nieuw programma en groeide de noodzaak om striktere kaders te formuleren voor burgerschapsonderwijs. Allemaal goede redenen om ook het Handboek te herzien. Het uitgangspunt van deze nieuwe editie is dat docenten (vo en mbo) op basis van zelf geformuleerde leerdoelen systematisch maatschappijleer- of burgerschapsonderwijs ontwikkelen en uitvoeren.

Titel: Handboek vakdidactiek maatschappijleer
Jaar van uitgave: 2021
Auteur: Rob van den Boorn (red.)
ISBN: 9789064735332
Dit boek is een uitgave van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken / ProDemos

stuk(s) à
€ 36,95
=
Handboek burgerschapsonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs (tweede, herziene druk)
Het burgerschapsonderwijs staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling. Met het wetsvoorstel Verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs wil de regering duidelijke eisen gaan stellen aan het burgerschapsonderwijs op scholen. Veel leraren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs onderschrijven het belang van goed burgerschapsonderwijs. Maar hoe geef je dat concreet vorm? Daarover gaat dit handboek.

Met werkvormen en voorbeelden maken de auteurs het vaak zo abstracte begrip burgerschap concreet en hanteerbaar. Aan de hand van praktische tips, good practices en wetenschappelijk onderzoek kunt u met dit handboek zelf invulling geven aan burgerschapsvorming op uw school. Dit exemplaar betreft de tweede, herziene druk die in de zomer van 2020 is uitgebracht. Het boek is een coproductie van de VO-raad, bureau Common Ground en ProDemos.

Auteur: Bram Eidhof
ISBN: 9789064735349

stuk(s) à
€ 24,95
=
Vijftig jaar demonstreren op en rond het Binnenhof
Tot het einde van de jaren negentig van de vorige eeuw was het mogelijk om massaal te demonstreren op het Binnenhof In Den Haag. Nu kan dat niet meer. Toch proberen demonstranten nog steeds dicht bij het politieke hart van Nederland te komen om hun stem te laten horen.
In dit fotoboek wordt ingegaan op wat er wel en niet mag bij het demonstreren en hoe aandacht gevraagd kan worden. Ook wordt er een dwarsdoorsnee getoond en beschreven van demonstraties van de afgelopen vijftig jaar, op en rond het Binnenhof.
ISBN 9789076915593
Uitgegeven door Hollandse Beelden, in opdracht van ProDemos.

stuk(s) à
€ 8,95
=
Het raadslid, natuurlijk actief derde druk
Raadslid zijn is vooral boeiend, inspirerend en verrijkend. Wat wordt er nu wel en wat niet van je verwacht? Wat mag je verwachten van de wethouder, de burgemeester, de griffier en de ambtenaar? De rollen binnen het lokale bestuur zijn lang niet voor iedereen duidelijk. Niet ieder raadslid kan zich een eenduidig beeld vormen van zijn eigen rol, maar ook niet van die van de ander. Dit boekje bevat tips en aandachtspunten om je hierbij te helpen. Een duidelijke rolverdeling scheelt tijd en energie en maakt het werk een stuk overzichtelijker. Het raadslid, natuurlijk actief is vooral een handreiking om de rol van volksvertegenwoordiger zo plezierig mogelijk te kunnen invullen en helpt om de afstand tussen publiek en politiek te verkleinen. Derde, geactualiseerde druk. 64 pagina’s.
Auteur: Els Boers
ISBN 9789064734922

stuk(s) à
€ 7,50
=
Wie bestuurt het Caribisch deel van ons Koninkrijk?
Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat niet alleen uit Nederland, maar omvat ook een zestal eilanden in de Caribische Zee, die zich ten noorden van het Zuid-Amerikaanse land Venezuela uitstrekt. Deze eilanden tezamen noemen we dan ook het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hoe worden de zes eilanden bestuurd? En welke relatie hebben zij met Nederland? Daarover gaat deze brochure.

stuk(s)
gratis
=
Brochure Suze Groeneweg

stuk(s)
gratis
=
The Binnenhof (engels)

stuk(s) à
€ 2,50
=
Wie bestuurt de provincie
De twaalf Nederlandse provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten in. Voor veel taken is het Rijk te groot en de gemeente te klein. Die taken voert de provincie uit. Alle provincies hebben hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. Deze brochure gaat over de provinciale taken en instellingen.

stuk(s)
gratis
=
Wie bestuurt het land?
Deze brochure gaat over de vraag hoe Nederland wordt bestuurd. In kort bestek wordt ingegaan op de Eerste en Tweede Kamer en de regering. Door wie worden Eerste en Tweede Kamer gekozen? Wat zijn hun taken? Hoe komt een wet tot stand? Waaruit bestaat de regering?

Nu te bestellen en te downloaden in de volledig herziene versie - oktober 2020.

stuk(s)
gratis
=
Wat is rechtspraak?
Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Het recht moet antwoord geven op veel verschillende conflicten. Er zijn daarom verschillende soorten recht: strafrecht, civiel recht en bestuursrecht. Zij worden in deze brochure besproken. Ook de rechtsgang komt aan de orde, met onder meer de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad.

stuk(s)
gratis
=
Wat is een rechtsstaat?
Een staat is niet zomaar een rechtsstaat. Een rechtsstaat is een staat waarin vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de burger heel belangrijk zijn. Bovendien geniet de burger bescherming van zijn rechten en vrijheden, tegen medeburgers en tegen de overheid. De vier belangrijkste onderdelen van een rechtsstaat komen in deze brochure aan de orde.

stuk(s)
gratis
=
Wat is een democratie?
Deze brochure behandelt de belangrijkste kenmerken van een representatieve democratie. Tevens komen drie hoofdgroepen van democratische stelsels aan de orde. Ten slotte wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop verkiezingen voor een parlement plaatsvinden.

stuk(s)
gratis
=
Wat is een dictatuur?
Een dictatuur is een regeringsvorm waarin alle macht in handen is van één persoon of van één groep mensen. De brochure gaat in op de belangrijkste kenmerken van een dictatuur en behandelt daarnaast de verschillen tussen dictaturen onderling. Verder wordt de vraag behandeld hoe dictaturen ontstaan en verdwijnen. En welke rol spelen verkiezingen in dictaturen?

stuk(s)
gratis
=
Wie bestuurt het waterschap?
Rivieren, kanalen, sloten, beken, meren, grachten – Nederland is er vol mee. Al dat water moet op een goede manier worden beheerd. Een groot deel van dat beheer ligt in handen van zogenoemde waterschappen. Wat doen de waterschappen, wie bestuurt ze en hoe worden de besturen gekozen?

stuk(s)
gratis
=
Wat is internationaal recht?
Elk land heeft wetten en regels waar iedereen zich aan moet houden. Deze regels zijn er om te zorgen dat burgers in een land vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. Maar hoe zit dat met landen? Aan welke wetten en regels moeten landen zich houden? De relaties tussen landen worden  geregeld in het internationaal recht. Daarover gaat deze brochure.

stuk(s)
gratis
=
Wat is een constitutie?
Veel landen op de wereld worden op een democratische manier bestuurd. Een democratie staat echter niet op zichzelf. Bij een democratie hoort namelijk een rechtsstaat. Democratie en rechtsstaat vullen elkaar aan, zij versterken elkaar. De beginselen van democratie en rechtsstaat vinden we terug in wat we een constitutie noemen. Ook Nederland heeft als democratische rechtsstaat een constitutie. Waaruit bestaat die en wat staat er in? Daarover gaat deze brochure.

stuk(s)
gratis
=
Wie bestuurt de gemeente?
Verschillende aspecten van de gemeente worden in deze brochure behandeld. Wat doet de gemeente? Hoe wordt de gemeente bestuurd? Wie mogen meedoen aan verkiezingen voor de gemeenteraad? Welke taken heeft het college van burgemeester en wethouders? Hoe kunt u actief worden?

Versie oktober 2018

stuk(s)
gratis
=
Brochure Suze Groeneweg. De eerste vrouw in de Tweede Kamer
Op 3 juli 2018 is het honderd jaar geleden dat de eerste vrouw in de Tweede Kamer werd gekozen: Suze Groeneweg. Zij werd gekozen namens de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Ter gelegenheid van deze historische gebeurtenis heeft ProDemos een brochure uitgegeven over leven en werk van Groeneweg.
De brochure telt 32 pagina’s en is rijk geïllustreerd.

stuk(s)
gratis
=
Wat is een politieke partij?
In Nederland worden regelmatig verkiezingen gehouden voor organen die de bevolking vertegenwoordigen. De mensen die in deze organen worden gekozen zijn meestal lid van een politieke partij. Wat is een politieke partij en wat doet ze zoal? Hoe zijn partijen georganiseerd? Hoe komen ze aan hun geld? Hoe kun je een politieke partij oprichten? Wanneer kan een partij meedoen aan verkiezingen? Over dit soort vragen gaat deze brochure.

stuk(s)
gratis
=
Krachtenveld Parlement

stuk(s) à
€ 49,95
=
Machtenveld

stuk(s) à
€ 49,95
=
Toolbox participatieverklaring
De toolbox participatieverklaring bevat een uitgeprinte handleiding,  posters, vellen met een stoplicht, rood/groen kaarten en stickervellen die horen bij de workshop Participatieverklaring. De workshop bevat vijf werkvormen voor een nadere kennismaking van Nederlandse kernwaarden en ter voorbereiding op de ondertekening van de participatieverklaring. Dit pakket is geschikt voor honderd personen. Let op dit pakket bevat niet alle materialen zoals stiften en blanco blaadjes e.d. Het totaal overzicht vindt u in het draaiboek.

U kunt de materialen hier ook gratis downloaden.

stuk(s) à
€ 179,90
=
Krachtenveld Gemeente
Het krachtenveld gemeente is een schematische weergave van het gemeentelijke politieke stelsel. Door de kaartjes op de juiste plek in het krachtenveld te plaatsen, wordt inzichtelijk door wie en waar politieke beslissingen worden genomen.
Het veld is gedrukt op een doek van A1-formaat. Daarnaast ontvang je de magneetkaartjes met daarop de te plaatsen begrippen.
De handleiding kunt u hier vinden.

stuk(s) à
€ 49,95
=
Lesmateriaal 'Kamerdebat in de klas'
Debatteer in de klas op een manier zoals in de Tweede Kamer gebruikelijk is met de materialen van ' Kamerdebat in de klas'. De leerlingen kruipen in de huid van een politicus en verdedigen hun standpunt.

Het mapje ' Kamerdebat in de klas' bevat een handleiding, opdrachtkaarten, instructie debattraining, en een werkblad voor het schrijven van een amendement en motie. Om het debat met uw klas te doen, heeft u voldoende aan het bestellen van één mapje.

Op de website www.kamerindeklas.nl vindt u bijbehorende docenteninstructievideo's en leerlinginstructievideo's.

De materialen zijn door ProDemos gemaakt in opdracht van de Tweede Kamer.”

stuk(s)
gratis
=
Werkvormen over de overlegeconomie
In opdracht van de Sociaal-Economische Raad (SER) maakte ProDemos een speciaal werkvormenboekje over de overlegeconomie. In dit boekje komen vrijwel alle aspecten van deze overlegeconomie aan de orde: van vakbonden en cao's tot onderhandelen en de geschiedenis van de overlegeconomie. De werkvormen sluiten aan bij de eindtermen van de vakken Maatschappijleer en Economie van havo en vwo.

stuk(s) à
€ 3,50
=
Tien werkvormen over de democratie
Niet alle leerlingen reageren enthousiast als het woord ‘politiek’ valt. Leerlingen vinden politiek vaak moeilijk en ze hebben niet het idee dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen. Met activerende werkvormen wil ProDemos leerlingen enthousiasmeren voor politiek. In deze reader presenteren we tien activerende werkvormen over democratie die u direct kunt toepassen in de les. Elke werkvorm is beschreven in een korte instructie waarin u informatie vindt over het leerdoel, de duur, de wijze van uitvoering en het benodigde materiaal. Bij een aantal werkvormen zijn werkbladen toegevoegd of we verwijzen voor materiaal naar onze website.
ISBN 9789064735011

stuk(s) à
€ 3,50
=
Tien werkvormen over de rechtsstaat
Nederland is niet alleen een democratie, maar ook een rechtsstaat. Met activerende werkvormen probeert ProDemos voor leerlingen inzichtelijk te maken wat dat inhoudt. Elke werkvorm is beschreven in een korte instructie waarin u informatie vindt over het leerdoel, de duur, de wijze van uitvoering en het benodigde materiaal. Bij een aantal werkvormen zijn werkbladen toegevoegd, en soms verwijzen we voor materiaal naar onze website.

stuk(s) à
€ 3,50
=
Tien werkvormen voor groep 7 en 8 (2016)
ProDemos ontwikkelt speciaal voor kinderen van groep 7 en 8 eenvoudige en activerende werkvormen over democratie en politiek. In deze reader presenteren wij een Best of: onze tien leukste werkvormen voor het basisonderwijs. De werkvormen sluiten goed aan bij het domein democratie.
ISBN 9789064735189

stuk(s) à
€ 3,50
=
Tien werkvormen voor het vmbo
Veel leerlingen op het vmbo ervaren een grote afstand tot de politiek en rechtsstaat. Ze vinden politiek vaak moeilijk en ze hebben niet het idee dat ze zelf invloed uit kunnen oefenen. ProDemos ontwikkelt speciaal voor deze doelgroep eenvoudige en activerende werkvormen. In deze reader presenteren wij een onze tien leukste werkvormen over politiek en rechtsstaat voor het vmbo.
ISBN 9789064735233

stuk(s) à
€ 3,50
=
Tien werkvormen over de staatsinrichting
Tien werkvormen over staatsinrichting (2018)

Niet alle leerlingen zijn direct enthousiast als de woorden ‘democratie en rechtsstaat’ vallen in de geschiedenisles. Met activerende werkvormen probeert ProDemos leerlingen te enthousiasmeren voor het thema staatsinrichting. In deze reader vindt u tien van deze leuke werkvormen, speciaal voor in de geschiedenisles.

stuk(s) à
€ 3,50
=

Subtotaal =
Verzendkosten =
Administratiekosten =
Verzend- en administratiekosten =
Totaal =