Bestel nu gratis de bundel DraaiSTUK!: voor uzelf én uw collega’s
Begin 2022 zal voor de vierde keer een editie van STUK! voor docenten Nederlands in de onderbouw van het vmbo verschijnen. De (voor)leesbundel DraaiSTUK! is - net als eerdere jaren - bedoeld om u en uw leerlingen te helpen bij het vinden van geschikte boeken. Uit recente jeugdboeken zijn de mooiste fragmenten opgenomen. Bij ieder fragment is een lesopdracht gemaakt die binnen één lesuur te behandelen is.

Dit jaar is de bundel niet alleen voor u bedoeld, maar ook voor uw collega’s van andere vakken in de onderbouw van het vmbo. Taal is de basis voor álle vakken en leesbevordering zou een schoolbreed onderwerp moeten zijn. En omdat voor een goed leesklimaat op school ook het leesgedrag van docenten zelf bepalend is - de beste leesopvoeders zijn zelf ook enthousiaste lezers - staan in de bundel ook leestips voor docenten zelf. Vijf bevlogen docenten tippen hun favoriete boek over een thema of onderwerp dat aansluit bij hun vakgebied.

Meer informatie over STUK! vindt u op onze website: www.leesstuk.nl

Bestel nu gratis exemplaren voor uzelf, uw collega's binnen de sectie Nederlands én daarbuiten!

Heeft u een bestelcode?
Ja, ik heb een bestelcode
Nee, ik heb geen bestelcode