Bestellen Krant ‘Volle kracht vooruit’

De krant 'Volle kracht vooruit!' gaat in op de vraag hoe vmbo-scholen NPO-gelden inzetten, wat gevolgen zijn van corona en hoe scholen hiermee omgaan. Corona laat zien dat vmbo meer is dan alleen lessen volgen in losse vakken, onderwijs als geheel helpt leerlingen verder. Vmbo biedt een veilig 'thuishonk' voor leerlingen en werkt aan de ontwikkeling van leerlingen tot mensen, aankomende beroepskrachten, burgers. Hoe scholen dit doen leest u in de krant 'Volle kracht vooruit!'. U ontvangt de bestelde aantallen begin februari 2022 op uw locatie. U kunt de krant uitdelen aan uw docenten en leerlingen.

Heb je een bestelcode?

Ja, ik heb een bestelcode
Nee, ik heb geen bestelcode